Vilka är vi? Jo. En mamma och en dotter. Anna och Matilda.

Vår övertygelse är att vi människor skulle nå en ökad hälsa om vi vore mer i stillhet lite oftare. Om vi blev bättre på att ta oss tid till återhämtning, vila och reflektion och om vi ökade vår medvetenhet om vår egen livsbalans mellan aktivitet och vila. 

Många livsstilssjukdomar och även upplevd ohälsa har en stark koppling till stress och press och här finns det mycket att jobba på. Tillsammans kan vi inspirera varandra till ett liv där stillheten kan få en mer naturlig plats och bidra till ökad livskvalité och hälsa!

Anna

Anna Lundgren heter jag. Utbildad distriktssköterska, yogalärare och KBT-terapeut. Jag skulle säga att mitt intresse för förebyggande hälsoarbete alltid har varit stort och genuint och jag är oerhört tacksam över att få jobba med detta. Jag ser på hälsa som ett begrepp som innefattar både vår psykiska och fysiska hälsa och dessa är helt beroende av varandra.

Jag önskar att Studio Stilla skall vara ett forum där stillhet och långsamhet får lov att vara i fokus.

Kontakt: anna@studiostilla.se

Matilda

Jag heter Matilda Lundgren är utbildad förskolelärare, yogalärare och mindfulnessinstruktör. Med åren har jag lärt mig att återhämtning och ett mer stilla liv är melodin för att hitta livsbalansen. 

Stilla betyder för mig att varva ner, meditera, yoga, landa, återhämta… you name it. Dessa verktyg har blivit livsnödvändiga för mig. Så detta kommer bli en utmärkt plats för mig att bidra med kunskap och för att hitta ditt bästa jag.

Kontakt: matilda@studiostilla.se

Vill du stå med på vår maillista?

Signa upp dig på vår maillista och för inspirerande och peppande mail från oss till dig lite då och då!

Vi delar våra bästa tips, tankar och nyheter för att hjälpa dig att leva ditt bästa liv!