Kom igång med meditation

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
390,00 kr

Känner du dig ofta stressad och att du har svårt att komma ner i varv? Önskar du att få landa mer i din kropp, öka din närvaro i livet och förbättra ditt välmående? Precis just det kan meditation hjälpa dig med.

Det finns många idéer om vad meditation är men egentligen är det rätt enkelt. Meditation är ett sätt att träna vårt sinne så att det blir lugnare och klarare. Det leder också till känslor av lätthet i sinnet, i kroppen och i livet i stort. Vi stannar upp och tränar oss på att vara mer närvarande i stunden och bli mindre distraherad av annat. 

Bortsett från känslor som ökat lugn, välbefinnande, och koncentrationsförmåga har regelbunden meditation många positiva fysiologiska effekter. Forskning visar hur meditation minskar belastningen på kroppen genom att balansera det autonoma nervsystemet vilket bland annat leder till sänkt blodtryck, lägre puls, stabilare matsmältning och hormonutsöndring. Meditationen ger alltså kroppen bättre förutsättningar att återhämta sig från de yttre belastningar vi utsätts för i vår vardag. Så även om du kan uppleva att du sitter och gör ingenting så kan meditation förändra ditt liv. 

Den här meditationskursen är uppbyggd så att du får tillgång till en 8-12 minuter lång guidad meditation varje dag i två veckor. Du får självklart göra meditationerna i vilken ordning du vill, men vi rekommenderar att du första gången gör dem i den ordning de kommer. Du kan sedan lyssna på meditationerna hur många gånger du vill och du har tillgång till dem ett helt år från den dagen du registrerar dig på kursen!

Vill du stå med på vår maillista?

Signa upp dig på vår maillista och för inspirerande och peppande mail från oss till dig lite då och då!

Vi delar våra bästa tips, tankar och nyheter för att hjälpa dig att leva ditt bästa liv!